สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

28 มิ.ย. 2552 ถวายเทียนพรรษาที่วัดพระพุทธฉายและวัดพรหมปกาสิต(ถ้ำสามพี่น้อง)

บุญมิตรทุกท่านร่วมนำสังฆทานและตะเกียงน้ำมันถวายเป็นพุทธบูชา

จากนั้นพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ชัยมงคลคาถา และปัตติทานคาถา

อาจารย์จุดเทียนชัย
 โชติโชติ ปะรายะโน ณ บัดนี้ ชีวิตของบุญมิตรทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

พระสงฆ์สวดชะยันโต บุญมิตรร่วมกันจุดเทียน


ตั้งจิตประภัสสร

กายประคองอัญชลี

อธิษฐานด้วยวจี

ขอบุญนี้นำร่มเย็น

ต่อหน้าภิกษุสงฆ์

พระพุทธองค์ทรงแลเห็น

บุญทานที่บำเพ็ญ

นำสุขเย็น สู่นิพพาน

ถวายเทียนพรรษา 15 ต้นใหญ่ 1 คู่เล็ก สังฆทาน 28 ถัง ผ้าไตร 22 ชุด บาตร 7 อัน
ตะเกียงน้ำมันพร้อมน้ำมัน 1 ชุด และปัจจัยจำนวน 38,880 บาท
รวมมูลค่ากว่า 83,000 บาท
พระสงฆ์ให้โอวาท
กรวดน้ำ (ที่กรวดน้ำเฉพาะกิจ) รับพร
 แล้วบุญมิตรทุกท่านร่วมกันสวดปัตติทานคาถาอีกครั้ง
อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สรพพสัตว์ทั้งหลาย
ถวายภัตตาหารเพล   จากนั้นบุญมิตรพักทานอาหารร่วมกัน

ปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่านร่วมค่าอาหารจำนวน 10,900 บาท 
หักค่าอาหาร 9,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1,900 บาทถวายให้แก่วัด
พร้อมปัจจัยถวายพระ 7 รูป เณร 3 รูป รวม 2,700 บาท
ทั้งนี้อาหารเจส่วนหนึ่งทางแม่ครัวได้นำไปถวายให้แก่พระปฏิบัติ
ที่ อ. แก่งคอยด้วยค่ะ    
ขออุโมทนาในบุญกุศลอันหาประมาณมิำได้กับทุกท่านค่ะ 
รับวัตถุมงคล
 
แล้วเดินทางต่อไปยังวัดพรหมปกาสิต(ถ้ำสามพี่น้อง)
ชมประวัติวัดได้ที่ http://www.watprompkasit.org ค่ะ
ถวายเทียนพรรษา 3 คู่ใหญ่ 1 คู่เล็ก สังฆทาน 21 ถัง 
ผ้าไตร 8 ชุด กลด 2 ชุด ปัจจัยจำนวน 23,490 บาท
และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 รูปรวม 800 บาท รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท
รวมยอดทำบุญทั้ง 2 วัด มูลค่ากว่า 137,000 บาท
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 
จากนั้นลงถ้ำไปนมัสการขอพร 'สมเด็จปู่พรหมเจ้ากรุงสญชัย ราชามหาราช'

แล้วแยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
เจอกันโปรแกรมหน้า วันที่ 5 ก.ค. 52 ถวายเทียนที่วัดเขาน้ำจั้นค่ะ

Tags : ถวายเทียน  วัดถ้ำสามพี่น้อง  พระพุทธฉาย  กิจกรรม

view