สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านสมบทบุญสร้างลูกนิมิตและเสาพระอุโบสถ

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านสมทบบุญสร้างลูกนิมิตและเสาพระอุโบสถ
วัดเขาชะโงก
เนื่องจากอาจารย์ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างลูกนิตร (1 ลูก)
และเสาพระอุโบสถ (1 เสา)
งบประมาณรวม 100,000 บาท (ซึ่งอาจารย์รับไว้เองแล้ว)
บุญมิตรท่านใดต้องการสมทบทุน (บวกเพิ่มจาก 100,000) ใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ได้เลยค่ะ

Tags : บอกบุญ วัดเขาชะโงก

view