สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
พระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์
เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประทานพร

รูปลักษณ์ดังรูป แต่พญานาคเป็นสีเขียวประดับเพชรพลอยค่ะ
ฐานกว้าง 175 ซม ( 70 นิ้ว ) สูงประมาณ 3.00 เมตร

งบประมาณ 390,000 บาท

จะถวายให้แก่สำนักสงฆ์พุทธเมตตา จ.จันทบุรี
พร้อมศาลาปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552

ซึ่งตามกำหนดการเดิม จะถวายในวันที่ 12 สิงหาคม 2552
แ่ต่ไม่สามารถก่อสร้างให้ทันเวลาได้เนื่องจากสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ค่ะ

สนใจร่วมบุญใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  สำนักสงฆ์พุทธเมตตา  สร้างพระ  สร้างศาลา

view