สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานทักษิณานุประทาน (แก้ไข 10 ต.ค. 52)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานทักษิณานุประทาน
ครบรอบวันละสังขาร อาจารย์ อนันต์ เตชะจิตอาภรณ์
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ วัดปากน้ำ จ. สมุทรสงคราม
(ให้ทางวัดจัดเตรียมอาหาร)

(เขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ)

และขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน 60 ถัง
ที่จะถวายในงานดังกล่าว
(ทางคณะจะจัดเตรียมสังฆทานไปให้ค่ะ_อาจารย์จะรับที่วัด)


หมายเหตุ 
การทำทักษิณานุประทานตามความหมายในพระไตรปิฎก คือ การทำบุญเพื่อหวังผลอันยิ่งใหญ่ค่ะ

100 ถังที่แจ้งไว้แบ่งออกเป็น 2 ชุด 
คือชุดที่นำไปจากบ้านปู่ 50 ถัง และชุดที่ต้องการเจ้าภาพ 60 ถังค่ะ

Tags : บอกบุญ

view