สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ส่องสว่าง ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์พุทธเมตตา

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

อุปกรณ์ส่องสว่าง

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์พุทธเมตตา อ. ขลุง จ.จันทบุรี

ถวาย วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓


ชุดไฟนีออน ๓๖ 

๖ ชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท 


ชุดไฟนีออนกันฝน ๓๖ W 

๒ ชุด ชุดละ ๓๐๐ บาท


สายไฟ ๑ x ๒๕ (สายนำทางสว่าง)

๕ ม้วน ม้วนละ ๑,๑๐๐ บาท


สายไฟ ๒ x ๑.๕ (สายนำทางสว่าง)

๒ ม้วน ม้วนละ ๙๐๐ บาท

สายไฟ ๒ x ๒.๕ (สายนำทางสว่าง)

๒ ม้วน ม้วนละ ๑,๔๐๐ บาท

แล็คร้อยสายไฟ 

๑๒ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท

เต้าเสียบพร้อมอุปกรณ์ 

๑๐ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท

สวิทช์พร้อมอุปกรณ์ 

๖ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 

๑ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

อุปกรณ์ติดตั้ง (กิ๊บ, ตะปู, เทปพันสายไฟ) 

๑ ชุด ชุดละ ๓๐๐ บาท

บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพ ลงชื่อได้ที่ฤดี ปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ 

Tags : บอกบุญ  สำนักสงฆ์พุทธเมตตา  สร้างศาลา

view