สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบายศรีผ้าและธูปเทียนแพ ถวายสมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์ ปฐมบรมศาสดา

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพบายศรีผ้าและธูปเทียนแพ 
ถวายสมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์
ปฐมบรมศาสดา


บายศรีผ้าคู่ใหญ่และคู่เล็ก รวมมูลค่า 39,000 บาท

(ในรูปบายศรีคู่ใหญยังไม่สมบูรณ์ค่ะ)

ธูปเทียนแพ มูลค่า 3,700 บาท

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ เขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น

view