สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

21 ก.พ. 53 นมัสการสมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์ ปฐมบรมศาสดา

บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันมาจัดของบูชา
สมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์ ปฐมบรมศาสดา
ณ พรหมโลการาม (วัดเขาน้ำจั้น) กันแต่เช้า 

สริมฐานพญาราชสีห์สุวรรณฉัตร

อาจารย์อนุโมทนาสังฆทาน

จุดเทียนชัย

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

บุญมิตรทุกท่านร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

ถวายผ้าไตร 12 ชุด สังฆทาน 40 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน 35,000 บาท
 และปัจจัยใส่ซองถวายพระ 12 รูป 3,600 บาท 
รวมมูลค่ากว่า 62,000 บาท

แจ้งยอดค่าอาหาร 4,850 บาท และ ค่าเครื่องสักการะบูชา 5,400 บาทค่ะ 
ไม่รวมกับยอดถวาย 

กรวดน้ำรับพร
นมัสการสมเด็จพระพุทธพรหมโลกานันไตศวรรย์ ปฐมบรมศาสดา
เบิกสุวรรณฉัตร
เบิกพญาราชสีห์สุวรรณฉัตร
เบิกธูปเทียนแพ
เบิกบายศรี

จุดธูปเทียนบูชา องค์ปฐมบรมศาสดา
บุญมิตรทุกท่านพร้อมกันสวดมนต์บูชาองค์ปฐมบรมศาสดา
และองค์สมเด็จพระสัมมาสุมพุทธเจ้าทุกๆพะองค์

จรดดอกบัวอย่างด่วน

แล้วออกเดินทาง
ไปนมัสการพระพุทธปฐมศาสดารัตนพนาบรรพต มณีมรกตธรรโมภาส 
ที่วัดเขาไม้แก้ว
โชติ โชติ ปะรายะโน
ถวายผ้าไตร 3 ชุด สังฆทาน 3 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน 3,500 บาท
และปัจจัยถวายพระ 2 รูป 1,000 บาท รวมมูลค่า 8,000 บาท
กรวดน้ำรับพร
ทำความสะอาดและตกแต่งองค์ปฐมเพิ่มเติม
แล้วเดินทางต่อไปยังวัดทุ่งพระพุทธ 
นมัสการพระพุทธปฐาศาสดารุตนมณีมรกต ศรีกบินทร์มิ่งมงคล
โชติ โชติ ปะรายะโน
ถวายผ้าไตร 3 ชุด สังฆทาน 3 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน 4,000 บาท 
และปัจจัยถวายพระ 2 รูป 1,000 บาท รวมมูลค่า 8,500 บาท
กรวดน้ำรับพร

ยอดสร้างบุญทั้ง 3 วัด ในครั้งนี้
รวมมูลค่า 89,000 บาทค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : วัดทุ่งพระพุทธ  วัดเขาน้ำจั้น  กิจกรรม

view