สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ_วัดพระธาตุวาโย

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ

สามเณรมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุวาโย

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓

เจ้าภาพ ๑๐ ท่าน ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท 

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ถวายวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่วัดพระธาตุวาโย


สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพลงชื่อได้ที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองให้อาจารย์ภายในวันอาทิตย์

ปิดรับรายชื่อเที่ยงวันเสาร์(โทรแจ้งได้ค่ะ) รายชื่อเจ้าภาพเราจะพิมพ์แล้วนำไปให้พระอาจารย์สวดมนต์อนุโมทนาบุญให้ในช่วงที่ปฏิบัติธรรมค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดพระธาตุวาโย

view