สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ_วัดหนองน้ำใส

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ

ภิกษุ-สามเณร และ ผู้ปฏิบัติธรรม

ในวันที่ ๑-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓

ณ วัดหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ถวายพระอาจารย์วิโรจน์ 

ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่วัดพระธาตุวาโย

อาจารย์ประทีปรับเป็นเจ้าภาพ ๖ วัน

วันละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพลงชื่อได้ที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองให้อาจารย์ภายในวันอาทิตย์

ปิดรับรายชื่อเที่ยงวันเสาร์(โทรแจ้งได้ค่ะ) รายชื่อเจ้าภาพเราจะพิมพ์แล้วนำไปให้พระอาจารย์สวดมนต์อนุโมทนาบุญให้ในช่วงที่ปฏิบัติธรรมค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดหนองน้ำใส

view