สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

28 ก.พ. 53 ถวายพระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์ และปฐมสภาศาลา

ในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยหลังจากเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาหลายรอบ
ก็ได้วันเพ็ญมาฆฤกษ์เป็นวันถวาย
พระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์ และปฐมสภาศาลา
ให้แก่สำนักสงฆ์พุทธเมตตา อ.ขลุง จ.จันทบุรี


หลังจากขนของขึ้นเขาพิสูจน์ควมอึดกันมาแล้ว 
บุญมิตรทุกท่านก็ร่วมใจกันถวายภัตตาหารเพล
เจ้าภาพสร้างปฐมสภาศาลา จุดเทียนชัย


ถวายภัตตาหารเพล


อาจารย์อนุโมทนาสังฆทาน
ทีมงานมืออาชีพจัดตั้งเครื่องสักการะบูชาพระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรมฯ
บุญมิตรทุกท่านร่วมใจกันยกพญานาค


บุญมิตรทุกท่านร่วมใจกันแห่และยกพระ


พระสงฆ์สวดฉลองพระและศาลาเกศาและอัฐิธาตุ


บรรจุเกศา อัฐิธาตุ แผ่นทองที่บุญมิตรทุกท่านเขียนชื่อและพลอยเจ็ดสี
(เหรียญที่บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญกันมาเพื่อใส่ในเศียรพระ ไม่สามารถใส่ได้ค่ะ เหรียญจำนวนนั้นนับได้ 1,023.75 บาท ซึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสร้างพระค่ะ) ปิดเกตุเบิกเนตร


เบิกพญานาคเบิกบายศรี
บุญมิตรทุกท่านอธิษฐานจิต


เจ้าภาพสร้างพระและปฐมสภาศาลาพร้อมด้วยบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมกันถวายปัจจัยไทยทาน มูลค่ากว่า 12,500 บาท


โชติ โชติ ปะรายะโน
โชติ โชติ ปะรายะโน โชติ โชติ ปะรายะโน 
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป 
ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญฯ
 


เจ้าภาพสร้างองค์ปฐมฯ จุดเทียนชัย


เจ้าภาพสร้างปฐมสภาศาลาจุดเทียนชัย


อ่านโองการ


อาจารย์อนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างและมาถวาย
พระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์และปฐมสภาศาลา
กันในครั้งนี้
ถวายพระพุทธปฐมศาสดาเมตตาธรรม พญาคีรีธารนาคาพิทักษ์เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และถวายปฐมสภาศาลาลังนี้ เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรม และเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา พร้อมสังฆทานกว่า 50 ถัง ผ้าไตรกว่า 20 ชุด บาตร 3 ลูก ปัจจัยร่วมสังฆทาน 17,000 บาท 

รวมมูลค่ากว่า 1,150,000 บาท

ขอแจ้งยอดปัจจัยต่างๆที่ทุกท่านได้ร่วมกันในวันงานค่ะ
 (ยอดนี้ไม่ได้ถวายให้วัดค่ะ)
1. ปัจจัยร่วมสมทบกองทุนสร้างพระ 52,130 บาท
2. ปัจจัยที่เหลืออยู่กับเจ้าภาพสร้างศาลา 20,741 บาท
3. ปัจจัยร่วมสมทบสร้างศาลา  12,000 บาท
  ปัจจัยในข้อ 2 - 3 จะนำมาชำระค่าก่อสร้างศาลา
 ซึ่งหลังจากปิดบัญชีแล้วยังขาดอยู่อีกประมาณ 80,000 บาท
4. ปัจจัยสมทบสร้างถนนทางขึ้นศาลา 10,000 บาท
5. ค่าอาหาร  13,607 บาท
6. ค่าเครื่องสักการะบูชาทั้ง 2 พิธี  25,600 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~ อนุโมทามิ

กรวดน้ำรับพรรับบุญกันไปเต็มๆ


ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อทำพิธีคุ้มครองดวงชะตา


ขมักเขม้นเขียนชื่อและคำอธิษฐาน

ปัดเคราะห์ปัดทุกข์ทิ้งไว้ที่คีรีธารและรับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคล
และมหาพลานิสงส์อันหาประมาณมิได้
ในการถวายพระพุทธปฐมศาสดาฯและปฐมสภาศาลาในครั้งนี้
กลับบ้านกันอย่างเต็มอิ่ม
นอนหลับฝันดีนะคะ แล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่โลตัสพนมสารคามค่ะ

Tags : สำนักสงฆ์พุทธเมตตา  สร้างพระ  กิจกรรม  สร้างศาลา

view