สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเหล็กโครงหลังคาโบสถ์ (ปรับปรุง 12 พ.ค. 53)

เนื่องจากขณะนี้ราคาเหล็กมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกมาก 
ทางอาจารย์จึงได้ตัดสินใจส่งเหล็กโครงสร้างหลังคาไปให้แก่วัดนาบน 
และวัดรวมญาติโพธิเจริญธรรม แล้วเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 53 
จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคาโบสถ์ 
วัดนาบน

เหล็กกล่อง 4"x2" จำนวน 100 เส้น เส้นละ 960 บาท มูลค่า 96,000 บาท
เหล็กกล่อง 1"x1" จำนวน 100 เส้น เส้นละ 180 บาท มูลค่า 18,000 บาท

รวมมูลค่า 114,000 บาท 
และ
ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคาโบสถ์ 
วัดรวมญาติเจริญโพธิธรรม

เหล็ก 6" จำนวน 145 เส้น เส้นละ 1,000 บาท
รวมมูลค่า 145,000 บาท

ชี้แจง วัดรวมญาติโพธิเจริญธรรมเราเคยสร้างหลังคาศาลาหอฉันไว้แล้วตามกระทู้ บอกบุญนี้ ค่ะ

สนใจร่วมบุญเขียนชื่อใส่ซองให้ที่อาจารย์ค่ะ
 
 จากผลโหวต อาจารย์จึงได้นำปัจจัยส่วนที่บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญสร้างถนนสำนักสงฆ์พุทธเมตตา จำนวน 165,000 บาท ไปสร้างเหล็กโครงหลังคาแล้วค่ะ

สาธุ   ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สร้าง 1 ได้ 2

บุญมิตรทุกท่านยังสามารถร่วมสมทบบุญสร้างเหล็กโครงหลังคาได้อยู่ค่ะ

บอกบุญอีกนิด ขณะนี้อาจารย์ได้รับช่อฟ้าพระอุโบสถวัดนาบน (หลังที่สร้างโครงหลังคานี้) ไว้ 2 ช่อด้านหน้า(ยังไม่ทราบงบประมาณ) บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพแจ้งได้ที่อาจารย์ค่ะ

Tags : วัดรวมญาติ  บอกบุญ  วัดนาบน  สร้างโบสถ์

view