สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินศาลาวัดหนองน้ำใส

เนื่องจากดินโดยรอบศาลาวัดหนองน้ำใส (ศาลาหลังที่เราสร้างกระเบื้องปูพื้น) 
ยังขาดดินถมระหว่างศาลากับดินเดิมทำให้เกิดช่องว่างใต้ศาลา 
จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินศาลาวัดหนองน้ำใส
เพื่อให้รากฐานศาลามีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น และจะปรับภูมิทัศน์รอบศาลาต่อไป  

ดินถมจำนวน 30 คัน คันละ 500 บาท รวมมูลค่า15,000 บาท

สนใจเป็นเจ้าภาพ เขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ 

Tags : บอกบุญ  วัดหนองน้ำใส

view