สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระพุทธปฐมศาสดาและศาสนวัตถุ_สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา (เริ่ม 8 พ.ค. 53)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
พระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ
และศาสนวัตถุ  
ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
พระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ
เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางเปิดโลก ขาวทอง ประดับเพชร 30" 
มีดอกบัวอยู่กลางพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้าง
งบประมาณ 150,000 บาท

ประทับอยู่บนดอกบัวขนาด 1.50 ม. สีขาวทองคำ เกษตรเขียว 
งบประมาณดอกบัว 65,000 บาท  

คุณสุเทพ - คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน เป็นเจ้าภาพใหญ่
ศาสนวัตถุได้แก่ 
1. ระฆังทองเหลือง ขนาด 21" ขัดเงา งบประมาณ 45,000 บาท
2. ฆ้องทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. รมดำ งบประมาณ 25,000 บาท 
3. ขาตั้งฆ้องไม้ 1.20 ม. ขาปิดทองคำ งบประมาณ 19,000 บาท

รวมมูลค่าศาสนวัตถุ 3 รายการ 89,000 บาท
ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ระฆัง-ฆ้อง-ขาตั้งฆ้อง
ขอเจ้าภาพ 10 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท ค่ะ
แจ้งชื่อได้ที่ ฤดี ปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ

เพิ่มบุญ!!!   ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพลายรดน้ำ ฆ้องทองเหลือง (เนื่องจากในตอนแรกทางโรงหล่อไม่ได้คำนวนในส่วนนี้ค่ะ) เฉพาะลายรดน้ำ 21,000 บาท  ขอเจ้าภาพ 3 ท่าน ท่านละ 7,000 บาทค่ะ  
ปิดยอดสร้างฆ้องให้สมบูรณ์สวยงามค่ะ 
แจ้งชื่อได้ที่ ฤดี ปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ
ดูลายกันชัดๆ งานละเอียดปราณีตสวยมากค่ะ

อานิสงส์: ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหนมีคนรู้จักเคารพนับถือ ทำสิ่งใดเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน คำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ

รายนามเจ้าภาพฆ้อง-ระฆัง
1. คุณธนกร ไตรรัตน์ และครอบครัว
2. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
3. คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน
4. คุณสุธิดา สมประกิจ
5. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
6. คุณอุทัย ตรีสุคนธ์
7. คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล
8. คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา
9. คุณปกรณ์ศักดิ์ - คุณนราภรณ์
10. คุณปภาดา ไพโรจน์พีระไพศาล

รายนามเจ้าภาพลายรดน้ำ
1. คุณพ่อวิเชียร-คุณสุธิดา สมประกิจ
2. คุณสุเพ็ญ-คุณพัชรดา ปานวัชราคม
3. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล 

4. กระเบื้องปูพื้นจำนวน 600 กล่อง มูลค่า 90,000 บาท 
(จัดส่งขึ้นไปให้ทางวัดแล้ว)
อานิสงส์ : สร้างบารมีและรากฐานที่่แข็งแรงในธรรม มีชื่อเสียงก้องกังวาน
เพิ่มเติมรูปค่ะ
 เทพื้น
ลงกระเบื้องปูพื้น

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ  สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา

view