สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กโครงสร้างหลังคาวัดนาบน

สืบเนื่องจากกระทู้บอกบุญ 

ทางวัดนาบน ยังขาด

เหล็กกล่อง 1"x1" อีก 100 เส้น เส้นละ 135 บาท
รวมมูลค่า 13,500 บาท

จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กโครงสร้างหลังคาดังกล่าวค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดนาบน  สร้างโบสถ์

view