สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคา_วัดรวมญาติเจริญโพธิธรรม

สืบเนื่องจากกระทู้บอกบุญ สร้างเหล็กโครงสร้างหลังคา

ทางวัดรวมญาติเจริญโพธิธรรมยังขาด

เหล็กตัวซี 5" จำนวน 100 เส้น เส้นละ 650 บาท รวม 65,000 บาท

เหล็กตัวซี 3" จำนวน 100 เส้น เส้นละ 355 บาท รวม 35,500 บาท

สีกันสนิม 3 ถัง ถังละ 700 บาท รวม 2,100 บาท

น้ำมันสน 3 ปี๊บ ปี๊บละ 300 บาท รวม 900 บาท

ลวดเชื่อม 2 ลัง ลังละ 900 บาท รวม 1,800 บาท

ใบตัดเหล็ก 1 ลัง ลังละ 1,000 บาท 

รวมมูลค่า 106,300 บาท

ซึ่งวัสดุดังกล่าวได้จัดส่งไปให้ทางวัดแล้วในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 53

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

ขอชี้แจงอีกนิด

จากกระทู้บอกบุญ สร้างหลังคาศาลา 

รูปในกระทู้นั้นเป็นรูปของศาลาอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งกำลังทำการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาอยู่ในขณะนี้

ส่วนหลังคาศาลาที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมสร้างไปแล้วนั้น
คือศาลาหอฉันดังรูปข้างล่างนี้ค่ะ


ส่วนเหล็กโครงสร้างหลังคาในครั้งนี้จะนำมาสร้างศาลาหลังในรูปข้างล่างนี้ค่ะ

เหล็กชุดแรกที่ส่งไป ตามกระทู้นี้

ฐานที่จะประดิษฐานพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม ตามกระทู้บอกบุญนี้ค่ะ (ประดิษฐานอยู่กลางศาลา)

Tags : วัดรวมญาติ  บอกบุญ  สร้างศาลา

view