สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม (เริ่ม 26 พ.ค. 53)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้าง

พระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม
ณ สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
พระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถฯ เป็นพระแก้วมรกตสีฟ้า

โดยมี คุณขาฮุ้ง แซ่แต้ (อาม่า) เป็นประธานหลักในการจัดสร้างค่ะ
และขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา ซึ่งยังขาด เหล็กรูปพรรณ 
(ได้บอกบุญไปแล้ว ที่กระทู้นี้กระเบื้องหลังคา และกระเบื้องปูพื้น 
และ
ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างฉัตรสิงห์คู่ประจำองค์พระ(สีฟ้า)
ประกอบด้วย ฉัตร 12" ปิดทอง  สิงโต และฐานรองสิงโต ขาวทอง 
งบประมาณคู่ละ 104,000 บาท
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน และ คุณสุธิดา สมประกิจ รับเป็นเจ้าภาพใหญ่ค่ะ
บุญมิตรท่านใดสนใจเพิ่มบุญ เขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ
อานิสงส์ของการถวายฉัตร: มีอำนาจบารมี สง่าราศี เกิดในตระกูลสูง 

Tags : วัดรวมญาติ  บอกบุญ  สร้างพระ  สร้างศาลา

view