สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง_วัดหนองน้ำใส

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดหนองน้ำใส 

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โคมคู่

๑๐ ชุด ชุดละ ๗๐๐ บาท

 

      นีออน 36 W

     ๑๖ ชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท


เต้าเสียบคู่พร้อมอุปกรณ์

๗ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท


สวิทช์พร้อมอุปกรณ์

๑๑ ชุด ชุดละ ๗๐ บาท


สายไฟ ๒ x ๑.๕ (สายนำทางสว่าง) 

๔ ม้วน ม้วนละ ๑,๑๐๐ บาท


สายไฟ ๒ x ๒.๕ (สายนำทางสว่าง) 

๒ ม้วน ม้วนละ ๑,๖๐๐ บาท

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง

๑ ชุด ชุดละ ๒,๕๐๐ บาท


แล็คคู่ร้อยสายไฟ

๒ ชุด ชุดละ ๑๒๐ บาท


พัดลมติดเพดาน

๑๒ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท


บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ ลงชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดหนองน้ำใส

view