สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กโครงสร้างหลังคาโบสถ์ และอิฐฐานรอบโบสถ์วัดนาบน

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กโครงสร้างหลังคาโบสถ์ และอิฐก่อตกแต่งฐานรอบโบถส์

วัดนาบน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

เหล็กกล่องขนาด 1"x1" จำนวน 50 เส้น เส้นละ 127 บาท

มูลค่า 6,350 บาท

 

เหล็ก K12 SD 30 จำนวน 200 เส้น เส้นละ 129 บาท

 มูลค่า 25,800 บาท

 

เหล็กกลม 6 มม. จำนวน 100เส้น เส้นละ 39.5 บาท

มูลค่า 3,950 บาท

 

ลวดดำ จำนวน 10 ขด ขดละ 86 บาท

มูลค่า 860 บาท

 

อิฐมอญรู จำนวน 25,000 ก้อน ก้อนละ 0.45 บาท

มูลค่า 11,250 บาท

 

ค่าขนส่ง 3,500 บาท

 

รวมมูลค่าทั้งหมด 51,710 บาท

 

หมายเหตุ ของชุดนี้จบงานโครงสร้างหลังคา และเริ่มงานสร้างก่ออิฐตกแต่งฐานรอบโบสถ์ส่วนแรกค่ะ 

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อให้ที่อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดนาบน  สร้างโบสถ์

view