สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและพัดลม วัดหนองหมากฝ้าย(พุทธิสาร)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและพัดลม วัดหนองหมากฝ้าย(พุทธิสาร)

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 14 ช่องพร้อมเมนและลูกเซอร์กิต

1 ชุด ชุดละ 3,000 บาท

 

สายไฟ TWA 25 (สายนำแสงสว่าง)

1 ม้วน ม้วนละ 1,200 บาท

 

สายไฟ 2 x 2.5 (สายนำแสงสว่าง)

3 ม้วน ม้วนละ 1,500 บาท

 

นีออน 36 W พร้อมอุปกรณ์

10 ชุด ชุดละ 200 บาท

 

โป๊ะโคมกลม 32 W พร้อมอุปกรณ์

15 ชุด ชุดละ 400 บาท

 

โคมคู่ 36 W พร้อมขา-จั่วและอุปกรณ์

6 ชุด ชุดละ 700 บาท

 

สวิทช์ พร้อมอุปกรณ์

24 ชุด ชุดละ 100 บาท

 

ปลั๊กเสียบ 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์

15 ชุด ชุดละ 100 บาท

 

พัดลมเพดาน 56 นิ้ว

16 ชุด ชุดละ 1,000 บาท

 

พัดลมผนัง 16 นิ้ว

4 ชุด ชุดละ 1,000 บาท

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ ลงชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : วัดหนองหมากฝ้าย  บอกบุญ  สร้างศาลา

view