สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและโต๊ะหมู่บูชา_วัดป่าเขานันทาโรจนฤทธิ์

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและโต๊ะหมู่บูชา
วัดป่าเขานันทาโรจนฤทธิ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่
1. เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 21,000 บาท
2. นีออน 36 W จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 บาท
3. เต้าเสียบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ชุดละ 100 บาท
4. สวิตช์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ชุดละ 100 บาท
5. พัดลมติดผนัง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,000 บาท
6. โหลดเซ็นเตอร์ 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
7. สายไฟ 2 x 2.5  จำนวน 2 ม้วน ม้วนละ 1,500 บาท
8. สายไฟ 2 x 1.5  จำนวน 3 ม้วน ม้วนละ 1,000 บาท
9. สายไฟ 1 x 10 จำนวน 30 เมตร รวม 1,200 บาท
10. กิ๊บ + ตะปู + ตะปูเกลียว + ผ้าเทป จำนวน 1 ชุด ชุดละ 350 บาท

โต๊ะหมู่บูชาไม้มะค่า 
ตั้งบูชาหน้าพระประธานในปฐมสภาศาลา
1 ชุด ชุดละ 10,000 บาท

คุณธนกร ไตรรัตน์และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่บูชาค่ะ

ลงชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส๋ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดป่าเขานันทา

view