สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

25 ก.ค. 53 ถวายเทียนพรรษา วัดถ้ำสาริกา วัดโพธิ์งามและวัดเขาชะโงก


บุญมิตรทุกท่านขึ้นเขารวมตัวพร้อมกัน หน้าพระอุโบสถวัดถ้ำสาริกา 
สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย


เวียนเทียน สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ


อธิษฐานบุญบารมี


ขนบุญลงเขาเข้าถ้ำ

อธิษฐานจบบุญ 
"ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา"


สวดมนต์ระหว่างพระคุณเจ้าฉันเพล


ถวายผ้าไตร 12 ชุด เทียนพรรษา 3 คู่ใหญ่ 4 คู่เล็ก บาตร 1 ลูก
สังฆทาน 12 ถัง ชุดหลอดไฟและปัจจัยจำนวน 20,500 บาท
 

กรวดน้ำ


รับพร

ถึงวัดโพธิ์งามพักทานข้าวให้อิ่มท้อง


สร้างบุญต่อ


สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยในโบสถ์วัดโพธิ์งาม


โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสว่างไสว 
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ


ถวายผ้าไตร 11 ชุด เทียนพรรษา 2 คู่ใหญ่ 2 คู่เล็ก สังฆทาน 4 ถัง
ปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 14,130 บาท 
และปัจจัยชำระหนี้สงฆ์จำนวน 6,120 บาท 


ถวายผ้าห่มพระประธานในพระอุโบสถวัดโพธิ์งาม

แล้วไปเพิ่มบุญต่อที่วัดเขาชะโงก

บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญถวายปัจจัยสร้างเสาโบสถ์และลูกนิมิต
เพิ่มจากยอดของอาจารย์ 100,000 บาท อีก 33,000 บาท รวมเป็น 130,000 บาท


อธิษฐานจบบุญ

จุดเทียนชัยให้สว่างไสว


อาจารย์อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ถวายผ้าไตร 7 ชุด เทียนพรรษา 2 คู่ใหญ่ 1 คู่เล็ก สังฆทาน 16 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาจำนวน 14,000 บาทและปัจจัยสร้างเสาโบสถ์และลูกนิมิต จำนวน 130,000 บาท 

กรวดน้ำรับพร
พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยหน้าพระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก

ถวายผ้าห่มพระ
สรุปรวม 3 วัดบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมใจกันถวายเทียนพรรษา ผ้่าไตร สังฆทาน
เครื่องสักการะบูชา ปัจจัยสร้างเสาพระอุโบสถ ลูกนิมิตร 
และปัจจัยร่วมสังฆทาน รวมมูลค่า 240,000 บาท
ขออนุโมทนาในมหาพลานิสงส์และความสว่างไสวในธรรมกับบุญมิตรทุกท่านค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Tags : ถวายเทียน  กิจกรรม

view