สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน_วัดหนองน้ำใส

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

สังฆทานจำนวน 60 ถัง ถังละ 360 บาท 

ทำบังสุกุลอุทิศ

ณ วัดหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553

(ทางคณะจะจัดเตรียมสังฆทานให้ค่ะ)

สั่งจองสังฆทานล่วงหน้าได้ที่ซ้อแหววค่ะ

เจ้าภาพพิธีบังสุกุล (ท่านละ 1,000 บาท)

1. คุณขาฮุ้ แซ่แต้

2. คุณวิเชียร สมประกิจ

3. คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน

4. คุณศรีไล ขาววรรณณา

5. คุณอุทัย ตรีสุคนธ์

6. คุณสุธิดา สมประกิจ

7. คุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล

8. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล

9. คุณอุษณีย์ ศุภาดารัตนาวงศ์

10.คุณธนกร ไตรรัตน์

Tags : บอกบุญ  วัดหนองน้ำใส

view