สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐมอญก่อสร้าง โบสถ์วัดนาบน

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
อิฐมอญก่อสร้าง โบสถ์วัดนาบน
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

อิฐมอญ จำนวน 25,000 ก้อน ก้อนละ 0.75 บาท 
มูลค่า 18,750 บาท
ค่าขนส่ง 3,000 บาท

รวมมูลค่า 21,750 บาท

ท่านใดสนใจร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดนาบน  สร้างโบสถ์

view