สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง "พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก" (update 23/12/53)

 ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

 "พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก"

ณ พรหมโลการาม (วัดเขาน้ำจั้น)
ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

คำอธิษฐาน

สร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก จงบังเกิดรากแก้วแห่งปัญญาญาณ ต้นธาตุต้นธรรมเจริญเติบโตแผ่ไพศาล ขอสำเร็จมรรค ผล นิพพาน ตามรอยบาทพระศาสดาเทอญ


บริษัท เอ 14 จำกัด

โทร. 02-950-3522

ใบเสนอราคา

โครงการ     พระมหาเจดีย์ วัดเขาน้ำจั้น

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคา/หน่วย

รวม

1

ฉัตรทอง ๙ ชั้น เนื้อโลหะ พ่นสีทอง

1

ชุด

65,400

65,400

2

บัวไฟเบอร์กลาสสีทอง

1

ชุด

130,800

130,800

3

ฐานบัวคว่ำบัวหงายปั้นปูนสีชมพู

28

เมตร

5,450

152,600

4

สัญลักษณ์ดอกบัว เซรามิค

4

ชุด

7,630

30,520

5

สัญลักษณ์พรหมโลก เซรามิค

4

ชุด

7,630

30,520

6

งานผนัง Aluminium Composite สีขาว หนา 4.0 มม. ของ Apolic

145

ตร.ม.

3,270

474,150

7

งานคิ้ว stainless เงา ขนาด 25x25 มม.

90

เมตร

872

78,480

8

งานโครงสร้างเหล็กองค์พระมหาเจดีย์

1

เหมา

403,300

403,300

9

งานสายล่อฟ้า

1

เหมา

39,240

39,240

10

งานปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” รอบองค์มหาเจดีย์

440

ตร.ม.

600

264,000

11

งานฉาบรอบคาน พร้อมทาสี

88

เมตร

654

57,552

12

งานประลัมพิธี

1

งาน

130,800

130,800

รวมเป็นเงินทั้งสิน

1,857,362

 

มายเหตุ   รายการดังกล่าวเป็นการแจ้งงบประมาณเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง

        รายการที่ 1, 2, 4, 5 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากจะส่งมอบงานให้ โรงหล่อพระพรหม-ศรเป็นผู้หล่อ โดยเปลี่ยนวัสดุในข้อที่ 4 และ 5 จากเซรามิคเป็นไฟเบอร์ เพื่อความสวยงานของชิ้นงาน 

ได้ราคามาแล้วค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น  สร้างเจดีย์

view