สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างหลังคาวิหาร สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
หลังคาวิหาร
สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2553 อาจารย์ได้ส่งเหล็กโครงสร้างหลังคาตามบิลข้างต้น มูลค่า 22,778 บาท ให้แก่สำนักสงฆ์พุทธพัฒนาแล้วค่ะ

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญสร้างวิหาร ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานสร้างปฐมสภาศาลา

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างปฐมสภาศาลา วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

Tags : บอกบุญ  สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา  สร้างศาลา

view