สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง_สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

ณ ปฐมสภาศาลา 

สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

คำอธิษฐานถวายไฟฟ้า (วัสดุ อุปกรณ์ แสงสว่าง)

       ขออานิสงส์แห่งการถวายไฟฟ้า ขอความมืดมิด ลึกลับ อับเฉา มัวหมอง ซ่อนเร้น แห่งอวิชชา ตัณหาอุปาทานในจิตและผลแห่งวิบากกรรมที่ซับซ้อนทับถมอยู่จงได้เปิดเผย  แจ้งกระจ่าง สว่างไสว โชตการ ข้ออรรถข้อธรรมใด ที่ติดขัด ขัดข้อง จงเห็นแจ้ง รู้จริง ชัดเจน แจ่มใส ถูกต้อง ตามมรรควิถีแห่งธรรมนั้นเทอญ

โคมไฟคู่

๔๒ ชุด ชุดละ ๘๐๐ บาท

พัดลมเพดาน ๕๖ นิ้ว

๓๔ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท 


พัดลมผนัง ๑๖ นิ้ว

๔ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

สายไฟ ๒ x ๑.๕ (สายนำทางสว่าง)

๑๕ ม้วน ม้วนละ ๑,๐๐๐ บาท


สายไฟ ๒ x ๒.๕ (สายนำทางสว่าง) 

๘ ม้วน ม้วนละ ๑,๕๐๐ บาท


สายไฟ ๑ x ๖ (สายนำทางสว่าง) 

๒ ม้วน ม้วนละ ๒,๐๐๐ บาท

ชุดสวิทไฟฟ้า

๘๔ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท

เต้าเสียบไฟฟ้า

๓๒ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท

ตู้โหลด ๑๔ ช่อง เมนแม่ ๖๓A พร้อมลูกเซอร์กิต

๑ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท

เทปพันสายไฟ

๑ แถว แถวละ ๑๒๐ บาท

แผง P.V.C ๑๐” x ๑๒”

๑ ชุด (๒๒ อัน) ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท

ท่อ P.V.C ๑/๒”

๑ ชุด (๑๐๐ เส้น) ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท

อุปกรณ์ท่อ P.V.C ๑/๒”

๑ ชุด (๑๐๐ อัน) ชุดละ ๔๐๐ บาท

บุญมิตรท่านใดศรัทธาเป็นเจ้าภาพ ลงชื่อได้ที่ฤดี ส่วนปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วถวายให้อาจารย์ค่ะ 

Tags : วัดรวมญาติ  บอกบุญ  ไฟฟ้า

view