สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพดินถม และห้องสุขา(ปลดทุกข์) สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพดินถม
และ
ห้องสุขา (ปลดทุกข์)

สำนักสงฆ์รวมญาติเจริญโพธิธรรม
อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ดินถมที่วัด เพื่อปรับสถานที่สร้างห้องสุขา

จำนวน 40 คันรถ คันละ 500 บาท

รวมมูลค่า 20,000 บาท

สร้างห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง
 เจ้าภาพห้องละ 20,000 บาท
(รวมค่าแรงแล้ว ห้องละ 6,000 บาท)
หรือจะร่วมกัน 1 ห้องก็ได้ค่ะ

รวมมูลค่า 200,000 บาท

คุณ กฤตภพ เอื้อฤาชา รับเป็นผู้นำบุญหลัก 5 ห้อง
คุณ สุธิดา สมประกิจ รับเป็นผู้นำบุญ 1 ห้อง
คุณ รมิดา รุ่งสิมะกุล รับเป็นผู้นำบุญ 1 ห้อง
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ รับเป็นผู้นำบุญ 1 ห้อง
คุณไมลิน รับเป็นผู้นำบุญ 1 ห้อง 
คุณภาณี-คุณชัยวัฒน์-คุณชินดนัย ดำรงค์มงคงกุล รับเป็นผู้นำบุญ 1 ห้อง 

คำอธิษฐานถวาย ดิน ทราย ลูกรัง (ถมที่)

          ขออานิสงส์แห่งการถวาย ดิน ถมที่วัด ยกธรณีสงฆ์ ขอชำระเวรกรรม ชำระหนี้สงฆ์ ให้มีจิตใจหนักแน่น สติสัมปชัญญะทั่วพร้อม การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าลุล่วงด้วยเทอญ

คำอธิษฐานถวายห้องสุขา (ห้องปลดทุกข์)

          ขอความทุกข์อันเกิดแก่สังขารภายใน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โรคเวร โรคกรรมก็ดี ความทุกข์ภายนอกอันเกิดจากการเลี้ยงชีพ ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยุ่งยากก็ดี ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจทั้งหลาย ณ บัดนี้ข้าพเจ้าขอทิ้งทุกข์ทั้งหมด ปลดทุกข์ทั้งสิ้น มลทินมัวหมองหมดไป แม้ในอนาคตก็ไม่บังเกิดอีก ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายห้องสุขานี้เทอญ

Tags : วัดรวมญาติ  บอกบุญ

view