สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกๆท่าน ร่วมสร้างปฐมสภาวิหารพีระมิด ณ.บ้านสวนพีระมิด (update 27 พ.ค. 54)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกๆท่าน

ร่วมสร้างปฐมสภาวิหารพีระมิด

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แด่องค์สมเด็จปฐมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า

และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยแบ่งเป็น ๘๔ กองบุญ กองบุญละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา

รายละเอียดปฐมสภาวิหารพิระมิด 

ชั้นล่าง ใช้เป็นธรรมสภาอเนกประสงค์

ชั้นบน ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด รายละเอียดตามกระทู้บอกบุญนี้ค่ะ 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเทอญ

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54


ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ สมทบบุญและสร้างบุญได้ที่อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานสร้างปฐมสภาศาลา

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างปฐมสภาศาลา วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

รายงานการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 54 อาจารย์ได้เริ่มตุ้นทุนบุญกุศลโดยส่งเหล็กโครงสร้างพื้นชั้น 2 และเหล็กโครงหลังคา จำนวน กว่า 200,000 บาท ไปให้แก่บ้านสวนพีระมิด ตามบิลด้านล่างค่ะ


และในวันเดียวกัน(8 ก.พ.54)ได้ส่งปูน จำนวน 17 ตัน

มูลค่า 32,980 บาท ตามบิลค่ะ

วันที่ 12 ก.พ. 54 ส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป มูลค่า 18,537 บาท

วันที่ 18 ก.พ. 54 ได้ส่งปูนก่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบา มูลค่า 18,250 บาท ไปก่อผนังค่ะ

วันที่ 23 ก.พ. 54 ส่งอิฐมวลเบา จำนวน1,300 ก้อน มูลค่า 21,437 บาท ไปก่อผนัง

วันที่ 4 มี.ค 54 ส่งแกรนิตโต้ปูพื้น มูลค่า 60,117 บาท

วันที่ 6 มี.ค.54 ส่งกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งแปเหล็กครบชุด มูลค่า 79,952 บาท

วันที่ 6 มี.ค.54 ส่งประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ มูลค่า 26,500 บาท

วันที่ 7 มี.ค.54 ส่งเหล็กโครงสร้างบันได มูลค่า 32,500 บาท

โดยคาดว่าจะสร้างวิหารหลังนี้ให้เสร็จก่อน วันที่ 10 เม.ย. 54 ค่ะ

Tags : บอกบุญ  สร้างศาลา

view