สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นเจ้าภาพ พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร (ปรับปรุง 22 ก.พ. 54)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นเจ้าภาพ
พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร
เถลิงพุทธบารมีสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด
ขนาดฉัตรใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้สมกับองค์พระ
พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร
1 คู่ มูลค่า 99,999 บาท
แบ่งออกเป็น 100 กองทุน กองทุนละ 1,000 บาท

คำอธิษฐานถวายสุวรรณฉัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพแจ้งความจำนงได้ที่ฤดี ท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองเขียนชื่อตั้งจิตอธิษฐานให้ดี แล้วถวายให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view