สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าพญานาค ศาลาปฎิบัติธรรม วัดสัปโคน

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
ยกช่อฟ้าพญานาค
ศาลาปฎิบัติธรรม
วัดสัปโคน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ช่อฟ้าพญานาค ขนาดใหญ่ นาค ๓ หัว
จำนวน 4 ช่อ
เจ้าภาพช่อละ 20,000 บาท

ช่อฟ้าพญานาค ขนาดเล็ก นาค ๑ หัว
จำนวน 8 ช่อ
เจ้าภาพช่อละ 10,000 บาท

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็เจ้าภาพ ลงชื่อได้ที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ สวดมนต์อธิษฐานจิตให้ดี แล้วให้อาจารย์ค่ะ


คำอธิษฐานสร้างช่อฟ้า

          ขออานิสงส์แห่งการถวายช่อฟ้าพระอุโบสถ ยกพระพุทธศาสนาไว้เหนือเกล้าเหนือชีวิต บูชาไว้สูงสุด ขอชีวิตของข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าสูงยิ่ง สำเร็จผลสมปรารถนาสูงสุด พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ วัฒนาสถาพรทุกภพทุกชาติเทอญ


เจ้าภาพช่อฟ้าขนาดใหญ่

1. อาจารย์

2. คุณสุธิดา สมประกิจ

3. คุณชุมพล สมประกิจ 

4. คุณไพศาล สมประกิจ


เจ้าภาพช่อฟ้าขนาดเล็ก

1. คุณปภาดา ไพโรจน์ฬีระไพศาล และ คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล

2. คุณธนกร ไตรรัตน์

3. 

คุณปฐมพร-คุณธนกฤต ศรีสุข และคุณรุ่งรัตน์ สิริคุณานันทน์กุล

4. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

5. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ และ ครอบครัววัชรากร

6. คุณรจนา มีเนตรทิพย์ และครอบครัว

7. คุณวราภรณ์ เนียมศรี และครอบครัว

8. คุณพงษาวิทย์-คุณอันธิกา พวงจำปี

Tags : วัดสัปโคน  บอกบุญ  ช่อฟ้า

view