สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จองด่วน!! โปรแกรมทัวร์ ถวายพระและนมัสการพระธาตุพนม เข้าพรรษา ปี54

เืนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ปี 2554 นี้

เราจะไปถวาย

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาพฤหัสรัตนบดี คุรุมณีสกลนคร"

ที่วัดทุ่ง จ.สกลนคร

ทางคณะจึงจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวทำบุญตามโปรแกรมข้างล่าง

เพื่อสร้างบุญบารมีในช่วงเข้าพรรษาและเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง

จองภายในวันที่ 24 พ.ค. 2554

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมสร้างบุญบารมีในครั้งนี้

ติดต่อลงชื่อได้ที่ฤดี


หมายเหตุ วันที่ 15 ก.ค. 54 นัดใส่เสื้อสีส้ม (ถวายพระแก้วสีส้ม)

วันที่ 16 ก.ค. 54 นัดใส่เสื้อสีเหลือง (เวียนเทียน พระธาตุพนม)

สั่งจองเสื้อโลโก้พรหมโลกได้ที่ฤดี ก่อนวันที่ 24 พ.ค 54

ตัวละ 350 บาท

(ราคาปรับขึ้นมาค่ะ)


รายนามผู้ร่วมเดินทาง

1-40. ครอบครัวอาจารย์ประทีป

41-43. ครอบครัวซ้อแหว๋ว

44. ฤดี

45. คุณชาธินี

46. พี่จิ๊บ

47. พี่เอ

48. ป้าแจ๋ว

49. คุณพ่อวิเชียร

50. คุณที

51. เฮียตั่ว

52-58. เฮียนัฐ

59-60. คุณแนน

61-62. พี่จิ๋ม

63-64. พี่หญิง

65-69. คุณมนต์ชัย (เด็ก 1)

70. คุณจีรศักดิ์

71. พี่วิไล

72. คุณณรงค์ศักดิ์

73. เจ้น้อย

74. คุณน้อย

75.-76. แบ้งค์+เบิร์ด

77. ลุงตง

78-80. อาอี๊ด

81.-85. คุณมานิต (เด็ก 2)

86.-90. คุณสุชัย (เด็ก 1)

91.-94. คุณหนึ่งนภัทร  

95.-96. คุณหนึ่ง

97.-99. คุณกนกภัทร

100. - 101. น้าน้อย-น้าหก


(โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง)

วิถีแห่งศรัทธา....เส้นทางศาสนาในแดนอีสาน

ตามรอยพระพุทธเจ้า อิ่มบุญได้กุศล ตามตำนานพระอุรังคธาตุ

นมัสการพระธาตุลือชื่อ....เลื่องระบือทั่วแดน

สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

จัดพิเศษสำหรับกลุ่มพรหมโลก นำโดยอาจารย์ประทีป  ยอดวศิน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2554

(เทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา)

วันแรก  กรุงเทพฯ-สกลนคร  วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554

17.00 น.      คณะเดินทางลงทะเบียนรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมกันที่............................. จุดนัดหมาย

บริการของธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมห้องสุขภัณฑ์ด้านล่าง ระบบเครื่องเสียงมาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากธรรมจารีทัวร์ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทาง

18.00 น.      เคลื่อนขบวนเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองสกลทวาปี (จ.สกลนคร)

มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง บริการอาหารเย็นปิกนิก (ä 1)พร้อมผลไม้และเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง   สกลนคร-นครพนม 

    วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554

                                                                        (วันอาสฬหบูชา)

05.00 น.      เดินทางถึง อ.เมือง จ.สกลนคร นำท่านเข้าอาบน้ำและภารกิจส่วนตัว ณโรงแรมดุสิต สกลนคร (ห้องละ 4 ท่าน)

06.30 น.      บริการอาหารเช้า (ä 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.      นำท่านสู่ วัดป่าสุทธาวาส นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์จริงของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติของท่าน พร้อมชม “จันทสารเจติยานุสรณ์”พิพิธภัณฑ์และเจดีย์หลวงปู่หลุย จนฺทสาโรอีกด้วย

จากนั้น        เดินทางสู่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (ระยะทาง 60 กม.) เพื่อร่วมพิธีถวายพระ.

..ณ วัดทุ่ง ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ทางวัดจัดเตรียมสำหรับคณะ

13.00 น.      ออกเดินทางสู่ อ.นาหว้า จ.นครพนม เข้าชม หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านท่าเรือ ชมการผลิตเครื่องดนตรี อีสาน ที่ทำทุกครัวเรือน ได้แก่ พิณ แคน โหวต ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ “โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า” จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

จากนั้น        นำท่านสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ ดินจากสังเวชนียสถาน และพระพุทธบาทจำลอง ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ที่ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลในการปฏิบัติงาน

14.45 น.      เดินทางสู่ อ.อุเทน สักการะ.พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์

17.00 น.      เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครพนม เข้าสู่ที่พัก โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ชมความสวยงามของแม่น้ำโขงและบรรยากาศอันโรแมนติก

บริการอาหารค่ำ(ä 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(ถ้าเวลาเหมาะสม) โปรแกรมพิเศษวันนี้ : เชิญทุกท่านร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโอกาส(ศรีบัวบาน) ริมฝั่งโขงเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันที่สาม                                                            นครพนม-มุกดาหาร    วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554

07.00 น.      บริการอาหารเช้า (ä 4) ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ อ.เรณูนคร เพื่อไปสักการะ พระธาตุเรณู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวเรณูนคร และเป็น พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์

                  ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเรณู-ภูไท ที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อุ(เหล้าพื้นเมือง) สาโท ฯลฯ

10.00 น.      เดินทางสู่ อ.ธาตุพนม นมัสการ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็น พระธาตุประจำผู้เกิดวันอาทิตย์ และปีนักษัตรวอกอีกด้วย ผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์บุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ ชมพิพิธภัณฑ์ตามตำนานพระอุรังคธาตุ

 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใน อ.ธาตุพนม (ä 5)

 

13.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร ผ่าน อ.ดงหลวง-คำชะอี-หนองสูง เข้าชม วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ตั้งอยู่บนภูเขา ต้องขึ้นบันใด 200 ขั้น ภายหลังหลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระเถราจารย์ ละสังขาร ได้มีการจัดสร้าง“เขมปัตตเจดีย์” บรรจุอัฐิ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติ ผลงาน และเครื่องอัฐบริขารส่วนตัว ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งจำลองของหลวงปู่ ให้พุทธศาสนิกชน ได้มากราบไหว้ สักการะบูชา

16.00 น.      เดินทางเข้าตัวเมืองมุก แวะชมและเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยหลากหลาย

ณ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ริมน้ำโขง

18.30 น.      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมพลอยพาเลซ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุก

บริการอาหารค่ำในโรงแรม (ä 6)หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่    มุกดาหาร-กรุงเทพฯ                                วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2554

06.00 น.      บริการอาหารเช้า (ä 7) ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น.      ออกเดินทางสู่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นำเข้าสักกระพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บนเชิงเขาบริเวณ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม(ผาน้ำย้อย) เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม โดยใช้งบประมาณสร้างถึง 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย พระอาจารย์ศรี มหาวิโร สนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัทสุโขทัยปิโตรเลียม ใช้ช่างจากกรมศิลป์ วัสดุที่ประดับตกแต่งจากต่างประเทศมากมาย ทั้งแก้วสีกระเบื้องสีต่างๆ รวมทั้งโคมไฟระย้า เจดีย์มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนที่เดินทางมาได้สักการะ

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์ (ä 8)

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสวนเมืองพร อิ่มท้องกับอาหาร อิ่มตากับทัศนียภาพเขื่อนลำตะคอง (ä 9)

22.30 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .... “บุญรักษา....ธรรมะคุ้มครอง”


เงื่อนไขการเดินทางและอัตราค่าบริการ

(สำหรับคณะ 80 ท่าน)

 

ท่านละ(บาท)

 

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

 

4,800

 

เด็ก (2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

 

3,500

 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 

1,200

 

Tags : ทัวร์มหาบารมี

view