สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

13 มี.ค 54 ถวายสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 54 ฤกษ์ดี วันดี บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้า(สีตามวันเกิดผู้นำบุญ) มาร่วมสร้างบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่

ตั้งขบวนยกพระเข้าศาลา

ยกฐาน
ยกพระ
บุญกุศลเกื้อหนุนค้ำชูชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดฉลองพระ

ถวายภัตตาหารเพล
ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา

กระถางธูปและแจกันคู่ ชุดละ 10,000 บาท จำนวน 2 ชุด
ขออานิสงส์แห่งการถวายกระถางธูปและคู่แจกัน ช่วยเสริมพลังบารมีแห่งชีวิตและศรัทธาจริตตั้งมั่น คำอธิษฐานสำเร็จผลทุกประการเทอญ
รายนามเจ้าภาพ
1. คุณวิเชียร สมประกิจ
2. คุณสุธิดา สมประกิจ
3. คุณธนกร ไตรรัตน์
4. คุณปกรณ์ศักดิ์-คุณนราภรณ์ วัชรากร
5. หจก. ผ่านฟ้าเอ็นจิเนียริ่ง 
6. บจ.เอส.พี.เค.เมทัลเวอคส์
7. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

ขอรวมใจ เป็นหนึ่ง ซึ่งบายศรี

พระสุเมรุคีรี...  มาเสกสร้าง

ทั้งข้าวตอก ดอกไม้ มาลัยมาลย์
ธูปเทียนพาน กรวยผกา มหามงคล

บูชาคุณ   พระพุทธเจ้า  เหนือเกล้าเกศ

บูชาคุณ  พระธรรม...อันวิเศษ  พาหลุดพ้น


บูชาคุณ  อริยสงฆ์...สาวก  ทั่วมณฑล


เทพเทวา   ทั้งสากล  น้อมบูชา

บุพการี   มีคุณ   การุณยชาติ

ครูอาจารย์   สั่งสอนศาสตร์  การศึกษา

ด้วยจิตมั่น   กตัญญู   กตเวทิตา

เทิดบูชา   น้อมสักการะ   ณ บัดนี้เทอญ....

เบิกเนตร
บรรจุเกศาและอัฐิธาตุ องค์ปฐมพรหมโลก
บรรจุแผ่นทองและพลอย
ปิดพระเกตุ
วางลูกแก้ว
โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
 จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป 
ดุจแสงเทียนชัย
ที่จุดบูชานี้เทอญ
ผู้นำบุญสร้างพระและปฐมสภาศาลา
คุณพ่อยุลินทร์ และคุณแม่ขาฮุ้ง ยอดวศิน
จุดเทียนชัย
อ่านโองการบูชา
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ
ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม

การบูชาให้ผล การบวงสรวงให้ผล อามิสบูชา สักการะด้วยใจ 
ย่อมได้รับความเมตตา จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์
ขออานุภาพส่งผล สมปรารถนา ดังคำอธิษฐานเทอญ

ถวาผ้าห่มสักการ มูลค่า 40,000 บาท 
แด่
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา พุทธญาณโพธิธรรม บูรพาวิสุทธิ์คำอธิษฐานสร้างพระ
 
ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดา (แก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก) “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานถวายพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร
          ขออานิสงส์แห่งการถวายพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

คำอธิษฐานสร้างป้ายสักการะ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พรเป็นนิตย์เทอญ

 

คำอธิษฐานสร้างปฐมสภาศาลา

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างปฐมสภาศาลา วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ


ผู้นำบุญสร้างพระ สร้างปฐมสภาศาลา สร้างพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตรและฆ้องทิพย์ คุณพ่อยุลินทร์ และคุณแม่ขาฮุ้ง ยอดวศิน
มอบถวายสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาแก้วฟ้าจุฬามณีโลกนาถ
 ศรีอรัญรวมญาติเจริญโพธิธรรม 
พร้อมพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร 
ป้ายสักการะบูชา 
และปฐมสภาศาลาขนาดพื้นที่ 1,500 ตร.ม.
รวมมูลค่ากว่า 2,529,000 บาท

รายนามผู้นำบุญสร้างห้องสุขา

1.คุณ กฤตภพ เอื้อฤาชา 
2.คุณ สุธิดา สมประกิจ 
3.คุณ รมิดา รุ่งสิมะกุล
4.ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ 
5.คุณไมลินทร์ ภัทรธรากรและคุณปุญชรัส ทับทิม 
6.คุณภาณี-คุณชัยวัฒน์-คุณชินดนัย ดำรงค์มงคงกุล

คำอธิษฐานถวายห้องสุขา (ห้องปลดทุกข์)

          ขอความทุกข์อันเกิดแก่สังขารภายใน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โรคเวร โรคกรรมก็ดี ความทุกข์ภายนอกอันเกิดจากการเลี้ยงชีพ ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยุ่งยากก็ดี ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจทั้งหลาย ณ บัดนี้ข้าพเจ้าขอทิ้งทุกข์ทั้งหมด ปลดทุกข์ทั้งสิ้น มลทินมัวหมองหมดไป แม้ในอนาคตก็ไม่บังเกิดอีก ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายห้องสุขานี้เทอญ

ผู้นำบุญหลักสร้างห้องสุขา
คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา และคุณแม่
มอบถวายห้องสุขา มูลค่า 200,000 บาท

คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรม ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ


ผู้นำบุญสร้าง พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตรและป้ายสักการะบูชา
คุณพ่อวิเชียร และคุณสุธิดา สมประกิจ
มอบถวายฆ้องทิพย์ มูลค่า 18,000 บาท
ถวายผ้าไตร 30 ชุด บาตร 4 ลูก สังฆทาน 48 ถัง 
ปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 40,500 บาท 
และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 30 รูป จำนวน 12,500 บาท 
รวมมูลค่า 106,000 บาท 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,920,000 บาท
  
ผ้าป่าที่ชาวบ้านร่วมกันถวาย

จรดบัว
และหยาดธรณี

บุญมิตรร่วมใจกันปลูกต้นโพธิ
ขอเดชะสัพพัญญุตญาณ  โพธิจิตเบิกบาน  เกิดขึ้นในดวงกมล

บุญกุศลยิ่งใหญ่ส่งผล  สิริมงคล  ด้วยพุทธเมตตาบารมี

ขออนุโมทนาในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ในครั้งนี้ กับผู้นำบุญและบุญมิตรทุกท่านค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : วัดรวมญาติ  สร้างพระ  สร้างศาลา  กิจกรรม

view