สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ "พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร" "ฆ้องทิพย์" และ "ป้ายสักการะ"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

"พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร" สีส้ม
เถลิงพุทธบารมี
"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาพฤหัสรัตนบดี คุรุมณีสกลนคร"
มูลค่า 104,000 บาท

"ฆ้องทิพย์" สีส้ม
มูลค่า 18,000 บาท
เจ้าภาพ คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล


"ป้ายสักการะ"
มูลค่า 29,700 บาท
เจ้าภาพ คุณสุธิดา สมประกิจ


"กระถางธูปพร้อมแจกัน"
มูลค่า 10,000 บาท

 คำอธิษฐานถวายพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

 คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ

คำอธิษฐานสร้างป้ายสักการะ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พรเป็นนิตย์เทอญ

คำอธิษฐานถวายกระถางธูปพร้อมแจกัน

          ขออานิสงส์แห่งการถวายกระถางธูปและคู่แจกัน ช่วยเสริมพลังบารมีแห่งชีวิตและศรัทธาจริตตั้งมั่น คำอธิษฐานสำเร็จผลทุกประการเทอญ


บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ ใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต ให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ

view