สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างระฆังและกลองเพล วัดห้วยต้าเหนือ

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

ระฆังและกลองเพล 

ณ วัดห้วยต้าเหนือ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ระฆัง 2 ใบ
ใบละ 37,500 บาท

กลองเพล 1 ใบ
ใบละ 5,000 บาท

ถวายในวันฉลองพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี
 รัตนประจิมทวีป
 วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 54 นี้

เจ้าภาพระฆัง
1. อาจารย์ประทีป ยอดวศิน
2. คุณสุธิดา สมประกิจ

เจ้าภาพกลองเพล
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน

เจ้าภาพสมทบบุญสร้างพระ
1. คุณธนกร - ด.ญ. พิมพิศา ไตรรัตน์ และคุณสุเพ็ญ ปานวัชราคม
2. คุณวิเชียร - คุณสุธิดา สมประกิจ และคุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล

บุญมิตรท่านใดต้องการสมทบบุญ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี
 รัตนประจิมทวีป (ดูรายละเอียดองค์พระคลิก)
ระฆังและกลองเพลร่วมกับอาจารย์

เจ้าภาพท่านละ 5,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ซึ่งรายนามเจ้าภาพสมทบบุญจะนำขึ้นอ่านในพิธีฉลองพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 54  

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมสร้างตามกำลังทรัพย์ ได้บุญได้อานิสงส์เท่ากับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ ท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยให้อาจารย์เหมือนเดิม

และขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
ป้ายพระนาม
มูลค่า 12,200 บาท

ต้องการร่วมสร้างป้ายสักการะ ใส่ซองเขียนชื่อให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายระฆังและกลองเพล

       ขออานิสงส์แห่งการถวายระฆังและกลองเพล จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงระฆังและกลองเพล กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ


คำอธิษฐานสร้างพระ 
ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดาโพธิญาณรังสี รัตนประจิมทวีป ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานสร้างป้ายสักการะ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พรเป็นนิตย์เทอญ

Tags : บอกบุญ

view