สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้างเครื่องขยายเสียง

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้าง

เครื่องขยายเสียงขนาด 500 W
มูลค่า 3,200 บาท
ซึ่งจะนำไปถวายให้แก่วัดเขาน้ำจั้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54 นี้

ขณะนี้มีผู้นำบุญแล้วค่ะ

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมสมทบบุญ เขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ

view