สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง สมเด็จพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง 

"สมเด็จพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร"

องค์ทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30"

มูลค่า องค์ละ 72,000 บาท
(สร้างใหม่)

ซึ่งจะนำไปถวายที่วัดหนองโพ จ.ราชบุรี
ประดิษฐานที่วิหารหลังนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 54 นี้

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานสร้างพระ

ขออานิสงส์แห่งการสร้าง 
"สมเด็จพระพุทธเมตตาสยามลังกาคุณากร
ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view