สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ ณ. วัดไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 54

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ

ณ วัดไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 54

บวชพระ 5 รูป

เจ้าภาพหลักรูปละ 12,500 บาท


เจ้าภาพถวายปัจจัย ไทยทาน

พระอุปัชฌาย์ 1 ท่าน ท่านละ 6,000 บาท

พระคู่สวด 2 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท

พระลำดับ 13 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท


รายนามเจ้าภาพหลัก

1. คุณมนต์ชัย ไพรินพาณิช
2. คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว
3. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
4. พลอากาศตรี ณรงศักดิ์ หม่อมศิลา
5. คุณปภาดา ไพโรจน์พีระไพศาล
รายนามเจ้าภาพถวายปัจจัย ไทยทาน
พระอุปัชฌาย์
1. อาจารย์ประทีป ยอดวศิน
พระคู่สวด
1. คุณสุธิดา สมประกิจ
2. คุณปกรณ์ศักดิ์-คุณนราภรณ์ วัชรากร
พระลำดับ
1. คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน
2. คุณจุฑารัตน์ แรงรายบุญ และ คุณวรรณา หรรษาพันธุ์
3. คุณลอยหล้า ชิตเดชะ
4. คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์
5. คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล
6. คุณพัชรดา ปานวัชราคม 
7. คุณจิระศักดิ์ กาญจนะ
8. คุณรจนา มีเนตรทิพย์ (4,000)
9. คุณณัฐกฤตา ยอดวศิน (2,500)
10. คุณอุทัย ตรีสุคนธ์ (2,500)
11. คุณธนกร ไตรรัตน์
12. คุณสุชัย วัฒนจตุรพร
13. คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา

บุญมิตรท่านใดประสงค์เป็นเจ้าภาพเพิ่มเติม (ร่วมกันก็ได้) กรุณาแจ้งความประสงค์ด่วนที่ฤดี ปัจจัยถวายให้อาจารย์  

ปัจจัยดังกล่าวจะนำไปใช้จ่ายดังนี้

1. เครื่องอุปสมบท

2. จตุปัจจัยไทยทานถวายอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระลำดับ

3. อาหารถวายเพล

4. สังฆทานที่วัดไทรงามบิณฑบาตรมา อาทิ ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำปลา เป็นต้น

บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันอนุโมทนาสาธุการ เพื่อสร้างเนื้อนาบุญให้แก่พระศาสนา และร่วมบำเพ็ญงานโดยพร้อมเพรียงกัน

      8.00 น. บวงสรวงหน้าพระอุโบสถ

      9.00 น. แห่นาค และ อุปสมบท

    11.00 น. ฉลองพระใหม่และถวายเพล

ปล. ไทยทานที่จะถวายให้พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระลำดับ ในโบสถ์จะไม่ให้เจ้าภาพเข้าไปถวาย(เพื่อความเรียบร้อยในพิธี) แต่จะประกาศให้เจ้าภาพถวายปัจจัยในศาลาช่วงฉลองพระค่ะ

คำอธิษฐาน เจ้าภาพบวชพระ

          ขออานิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพบวชพระ ขอให้ลูกหลานวงศ์ตระกูลเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนา มีสัมมาทิฐิ มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไปเทอญ

Tags : บอกบุญ  วัดไทรงาม  อุปสมบทพระภิกษุ

view