สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะบูชาพระธาตุและเจดีย์ ตามเส้นทางสร้างบารมีทัวร์สกลนคร

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
เครื่องสักการะบูชา
พระธาตุและเจดีย์
 ตามเส้นทางสร้างบารมี
ทัวร์สกลนคร
ระหว่่างวันที่ 
15-17 กรกฏาคม 2554

โดยเครื่องสักการะบูชา 1 ชุด
จะประกอบไปด้วย
ผ้าไตรมัสลิน 1 ชุด
บาตร 1 ลูก
ตลปัตรพร้อมขาตั้ง 1 ชุด
ผ้าขาว 1 ผืน

จำนวน 11 ชุด ชุดละ 6,000 บาท
(ปรับราคาขึ้นมาจากเดิม 5,000 บาท)

เจ้าภาพ 11 ท่าน

รายนามเจ้าภาพ
1. คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน
2. คุณสุธิดา สมประกิจ
3. คุณธนกร ไตรรัตน์
4. คุณอุษณีย์ ศุภาดารัตนาวงศ์
5. คุณชาธินี รัชทรงศิริ และ คุณวรรณา หรรษาพันธุ์
6. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล
7. คุณจตุพร เอี่ยมสะอาด
8. คุณลอยหล้า ชิดเดชะ
9. คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์
10. คุณปกรณ์ศักดิ์-คุณนราภรณ์ วัชรากร
11. คุณปฐมพร-คุณรุ่งรัตน์

หมายเหตุ เจ้าภาพทุกท่านมีส่วนได้ร่วมถวายเครื่องสักการะบูชาพระธาตุและเจดีย์ ทุกๆที่ที่เราได้ร่วมเดินทาง อาจารย์จะเป็นตัวแทนถวายให้ทุกที่ค่ะ

บุญมิตรท่านใด(ทั้งท่านที่ร่วมเดินทางและไม่ได้ร่วมเดินทาง)ต้องการร่วมสมทบบุญ ร่วมได้ที่อาจารย์ค่ะ 

ประกาศ!!
การเดินทางครั้งนี้ ทางคณะได้จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาและสังฆทานไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย เครื่องสักการะบูชาข้างต้น 10 ชุด ผ้าไตร 20 ชุด สังฆทาน 80 ถัง เทียนพรรษา 10 คู่  ขอความกรุณาบุญมิตรทุกท่านที่ร่วมเดินทางไม่ต้องเตรียมสิ่งของ สังฆทานใดๆไป โปรดเตรียมเฉพาะปัจจัย(แก้วสารพัดนึก)ไปร่วมบุญเท่านั้น ทุกวัดจะมีขันมหาเศรษฐีมารับปัจจัยของท่านบนรถค่ะ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ  ท่องเที่ยว  ทัวร์มหาบารมี

view