สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างกุฏิ และทางเดินปลดทุกข์ ณ พรหมโลการาม (update 26 ก.ย. 54)

เนื่องจากกุฏิเดิม ณ พรหมโลการาม(วัดเขาน้ำจั้น) 
ผุพังไปตามกฏแห่งไตรลักษณ์ ฝนตกน้ำรั่ว
จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติสมณะกิจจึง
ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วม
ปรับปรุงสร้างกุฏิ 
จำนวน 3 หลัง
หลังละ 55,000 บาท
ผู้นำบุญ
1. อาจารย์
2. คุณพ่อวิเชียร และคุณสุธิดา สมประกิจ
3. คุณจตุพร เอี่ยมสะอาด
และ
ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
ทางเดินปลดทุกข์
ทางเดินระหว่างห้องน้ำและปฐมสภาศาลา
มูลค่า 40,000 บาท

อาจารย์เริ่มต้นทุนบุญกุศลไว้ 10,000 บาท
คุณธนกร ไตรรัตน์ 5,000 บาท
คุณวีระพงษ์ รุ่งบรรณพันธุ์ 5,000 บาท

คำอธิษฐานสร้างกุฏิ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างกุฏิ วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

คำอธิษฐานถวายทางเดิน

          ขออานิสงส์แห่งการถวายทางเดิน ขอให้ธุรกิจการงานทางโลกมีความคล่องตัว สำเร็จผลด้วยความรวดเร็ว เดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย พบเจอกัลยาณมิตรทุกหนแห่ง ขอการปฏิบัติธรรมได้พบบัณฑิตครูบาอาจารย์ผู้ชี้นำแนะแนวทางสัมมาปฏิบัติ เจริญในมรรคมีองค์ ๘ เทอญ

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นผู้นำบุญ แจ้งชื่อได้ที่ฤดี จะสร้างเดี่ยวหรือรวมกลุ่มกันสร้างก็ได้ค่ะ ปัจจัยเขียนชื่อใส่ซองสวดมนต์อธิษฐานจิตให้อาจารย์ค่ะ


ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิ

11 ก.ย.54

18 ก.ย. 54

25 ก.ย. 54

16 ต.ค. 54

Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น  สร้างกุฏิ

view