สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมพุทธมงคลพิธี "พุทธสมโภชสักการะ"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมพุทธมงคลพิธี

“พุทธปฐมสมโภชสักการะ”

“สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”

ณ ปฐมสภาวิหารพีระมิด บ้านสวนพีระมิด

ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ)

มงคลฤกษ์

๙.๓๙ น.  - พิธีสรงพระพักตร์ ชำระพระวรกาย

              - พิธีบรรจุพระสรีรธาตุองค์ปฐมบรมศาสดาฯ

              - บรรจุรัตนมงคลและแผ่นทองจารึกนาม

๑๐.๐๙ น. - ถวายเครื่องสักการะ อามิสบูชา สุคนธา

                 บุปผามาลา และเบิกบายศรีธรรมจักรมงคลจักรวาล

                - เถลิงโองการปฐมบูชาสักการะมหาพุทธบารมี

๑๐.๓๙ น.  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร

                  และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

                - ถวายภัตตาหารเพล

               - (อาจารย์ประทีป ยอดวศิน ทำพิธีอนุโมทนากับทานบารมี
                  มหากุศลที่บุญมิตรทุกท่านนำมาร่วมบุญ
 
                  ตามหมายเหตุ ๒ และ ๓)    

๑๒.๐๙ น.  - บุญมิตรรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓.๐๙ น   - ถวายปฐมสภาวิหารพีระมิดและพระพุทธปฐมศาสดาฯ 

                  (ตามหมายเหตุ ๑)

๑๓.๓๙ น.  - บุญมิตรร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

                 - ขอขมาพระรัตนตรัย

                 - อธิษฐานบารมี (ตั้งความปรารถนา)

                 - ถอนมิจฉาธิษฐาน

                 - หยาดธรณี (อุทิศบุญกุศล)

                 - จรดบัว (ให้สัญลักษณ์องค์ปฐมฯ 

                   เสริมบารมีการปฏิบัติธรรม)

๑๖.๐๙ น.   - กราบลาพระรัตนตรัย

เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. รายการบุญที่จะถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีดังนี้

       ๑.๑ ปฐมสภาวิหารพีระมิด

       ๑.๒ พระพุทธปฐมศาสดาฯ

       ๑.๓ พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร

       ๑.๔ โต๊ะหมู่บูชา กระถางธูป แจกัน

       ๑.๕ ฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์

       ๑.๖ มหาสังฆทานและจตุปัจจัย ไทยทานทั้งปวง

๒. บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมบุญบารมีในส่วนแห่งการสร้างองค์ปฐมฯ ถวายเครื่องสักการะ ภัตตาหารเพล ปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ หรืออื่นๆ ให้ตั้งจิตอธิษฐาน นำปัจจัยใส่ซอง เขียนชื่อ-นามสกุล และผู้ร่วมบุญกับท่าน ประสงค์การบุญใดให้ระบุ ใช้ซองเดียว ระบุหลายรายการก็ได้ เพื่อที่อาจารย์ประทีป ยอดวศิน จะได้อ่านอนุโมทนา สวดมนต์แผ่บารมี และดำเนินการตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ทุกๆประการ

๓. บุญมิตรท่านใดต้องการถวายเครื่องสังฆทาน (เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ชำระหนี้สงฆ์, อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ) ขอให้จัดเตรียมด้วยตัวเอง อาจารย์ประทีป ทำพิธีอนุโมทนา และร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

Tags : บ้านสวนพีระมิด  บอกบุญ  สร้างวิหาร  สร้างพระ

view