สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรผู้มีจิตอาสาเป็นตัวแทนอาจารย์นำสังฆทานไปถวายให้แด่วัดป่าเขานันทาราม

เนื่องด้วย วัดป่าเขานันทาโรจนฤทธิ์ 
ได้จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๑ ม.ค. ๕๕

ทางวัดได้บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเลี้ยงพระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าว

อาจารย์มีความประสงค์ที่จะนำสังฆทานที่บุญมิตรทุกท่านร่วมบุญกันมาแล้ว 
ซึ่งยังพอมีอยู่ที่ตึกสุวินทวงศ์ไปถวาย
 แต่เนื่องจากอาจารย์ติดธุระไม่สามารถ
นำสังฆทานไปถวายได้ด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่

 จึงขอประกาศหาบุญมิตรท่านใดที่มีจิตอาสาตั้งใจสร้างทานบารมี มีศรัทธาตั้งมั่น
รับเป็นตัวแทนนำสังฆทานไปถวาย 
ณ วัดป่าเขานันทาราม
 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554
(ถ้าไม่มีรถขนสังฆทาน อาจารย์จะจ้างรถไปให้)
ติดต่อขอเป็นตัวแทนได้ที่อาจารย์หรือฤดี 
ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ค่ะ

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมสร้างทานบารมีในครั้งนี้อธิษฐานและสมทบปัจจัยกับอาจารย์ ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ค่ะ 

  ขออานิสงส์แห่งการถวายข้าว-น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอย ขอให้ชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผล ความลำเค็ญเข็ญใจไม่มี สุขะและพละ บริบูรณ์ สิ่งของและปัจจัยในการดำเนินชีวิตเพียบพร้อม สะดวกสบายทุกประการเทอญ

Tags : บอกบุญ

view