สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
ฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์
สีขาวทอง
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่
สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดาพรหมโลกานันไตศวรรย์

ณ พรหมโลการาม วัดเขาน้ำจั้น

มูลค่า 19,000 บาท

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมบุญนำปัจจัยใส่ซองอธิษฐานจิต แล้วให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ


Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น

view