สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างเมรุ วัดหนองหมากฝ้าย

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วม
สร้างเมรุ 
วัดหนองหมากฝ้าย

โดยมี คุณครรชิต อมรทิพย์รัตน์ เป็นผู้นำบุญ
ประเดิมเริ่มต้นไว้ 200,000 บาท

ในการสร้างเมรุครั้งนี้ ทางกลุ่มพรหมโลกจะจัดส่งวัสดุก่อสร้างไปให้
ซึ่งทางช่างหนุ่มได้ส่งรายการวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ทั้งหมดมาให้ดังนี้

1. งานทำปล่อง
-ปล่อง 6 เหลี่ยม ความยาว 15 เมตร
ก่อ 2 ชั้น ชั้นละ 1 เมตร =100ก้อน 
ใช้อิฐในการก่อปล่อง 12,000 ก้อน
- เหล็ก 3 หุน ยาว 15 เมตร จำนวน 20 เส้น
- เหล็ก 2 หุน จำนวน 20 เส้น(ใช้ทำปลอกเหล็กและหล่อลายยอดปล้อง)
- ทรายหยาบสำหรับก่อ 10 บุ้งกี๋ต่อ 1 เมตร = 150 บุ้งกี๋
(=กี่คิว ใครทราบบ้างคะ)
- ทรายละเอียดพร้อมฉาบ 4 คิว
- ปูนพร้อมฉาบ 50 ลูก
- ลวดผูกเหล็ก 3 กก.
- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 ถังใหญ่
- สีจริงขาว 1 ถังใหญ่
- สีทอง 4 กระป๋อง
- สีรองพื้นสีเหลือง 4 กระป๋อง
- สายล่อฟ้า 1 ชุด ยาว 25 เมตร
(ปล่องตกแต่งลวดลาย)

2. งานหลังคา
- เหล็กซี 4 ทำจันทัน จำนวน 25 เส้น
- เหล็กกล่อง ทำแป จำนวน 70 เส้น
- ลวดเชื่อม 3 ห่อ
- กระเบื้องซีแพ็ค 100 แผ่น
- ตะปูยิงซีแพ็ค 2 กล่อง
- สีทากระเบื้องซีแพ็ค(ที่ไม่ได้รื้อ) 1 ถัง
- ปูนทำครอบข้างและสันหลังคา พร้อมใบเทศ 1 ตัน
- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 ถังใหญ่
- สีขาว 1 ถังใหญ่
- สีแดง 6 กระป๋อง
- สีทอง 4 กระป๋อง
- สีรองพื้นสีเหลือง 4 กระป๋อง
(สีใช้ทาครอบข้างและครอบสันและใบเทศ)

3.งานพื้น 
- กระเบื้องปูพื้น ปูบันได และพื้นที่รอบเมรุ จำนวน 100 กล่อง
- ยาแนว 10 ถุง
- จมูกบันได 18 เส้น
- ราวบันไดสแตนเลส 18 เมตร
- ปูนปูกระเบื้อง และก่อปลอกเมรุ 50 ลูก
- ทรายหยาบ 6 คิว
- อิฐแดงก่อหน้าเตาและปลอกเตา 5,000 ก้อน

4. ชุดเตาเผา
- ประตูเมรุชุดใหญ่ 1 ชุด มูลค่า 36,000 บาท
- อิฐทนไฟ 1,200 ก้อน ก้อนละ 8.5 บาท มูลค่า 10,200 บาท
- อิฐเสี้ยว 300 ก้อน ก้อนละ 8.5 บาท มูลค่า 2,550 บาท
- อิฐเสี้ยว 15 คู่ คู่ละ 14 บาท มูลค่า 810 บาท
- ดินทนไฟ 15 ถุง ถุงละ 150 บาท มูลค่า 2,250 บาท
- คอนกรีต 4 ถุง ถุงละ 650 บาท มูลค่า 2,600
- ค่าขนส่ง 4,500 บาท
รวมมูลค่า ชุดเตาเผา 58,310 บาท
-เหล็กราง 2 อัน

5. งานสีทาเตา
- สีรองพื้นปูนเก่า 1 ถัง
- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 ถัง
- สีขาว 2 ถัง
- สีแดง 2 กระป๋อง
- สีทอง 4 กระป๋อง
- รองพื้นสีทอง 4 กระป๋อง

หมายเหตุ สีทอง 12 กระป๋องส่งไปแล้ว มูลค่า 39,194 บาท
ชุดสายล่อฟ้า 5,553 บาท

ซึ่งอาจารย์จะทยอยส่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไปให้แก่ทางวัดหนองหมากฝ้ายตามรายการข้างต้น ซึ่งจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆค่ะ

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการร่วมบุญ นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วให้อาจารย์ค่ะ  

คำอธิษฐานสร้างเมรุ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างเมรุ ถวายเป็นสาธารณบุญกุศล (ส่งผู้ล่วงลับสู่สุคติ) ขอให้เป็นผู้มีอายุและพละยืนยาวสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย อุปสรรค อุปฆาตแห่งกรรมทั้งหลาย เหตุแห่งความวุ่นวายของชีวิตทั้งปวง ขอพระเพลิงแห่งธรรมชำระให้เย็น เป็นคุณ เป็นสุข หมดทุกข์ ตลอดไปเทอญ

Tags : ก่อสร้าง  วัดหนองหมากฝ้าย  สร้างเมรุ

view