สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้าง "พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร" และ "ฆ้องทิพย์"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสมทบบุญสร้าง
"พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร"
และ
"ฆ้องทิพย์"

มูลค่ารวม
109,000 บาท

เถลิงพุทธบารมี

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา รัตนจันทราวิเชียรมาศ โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย"

พระแก้วมรกตสีขาว
(สีเหลือง หรือสีขาวมุก สีประจำวันจันทร์)

โดยมี คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ เป็นผู้นำบุญ

สร้างองค์พระ
พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร
และ ฆ้องทิพย์

พระองค์นี้จะนำไปประดิษฐาน ณ มูลนิธิโพธิวัณณา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)ค่ะ

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมสมทบบุญ ใส่ซองเขียนชื่อ สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน ถวายให้อาจารย์
(ปัจจัยที่รวบรวมได้ จะสมทบมอบให้กับคุณพ่อวิเชียรค่ะ)

คำอธิษฐานถวายสุวรรณฉัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ


Tags : บอกบุญ

view