สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมปัจจัยปิดทองและถวายเพชรประดับ "สมเด็จมหาพรหมโลก"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมปัจจัยปิดทองและถวายเพชรประดับ
"สมเด็จมหาพรหมโลก"
ณ ตึกมังกรเขียวบูรพาทิศ

ขณะนี้ปิดทองและเพชรประดับเสร็จแล้ว

มูลค่า 65,000 บาท

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญ นำปัจจัยใส่ซอง สวดมนต์อธิษฐานจิต ให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานถวายทองและเพชรประดับ

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสุวรรณะ และมณีรัตนะ เป็นพุทธบูชา (แด่สมเด็จมหาพรหมโลก) ขอให้เป็นผู้มีวรรณะงาม แก้วมณีแห่งปัญญา เรืองรองสว่างไสว พุทธิปัญญารุ่งโรจน์ชัชวาล โพธิจิตใสบริสุทธิ์หมดจด  พุทธจิตตื่นรู้ แจ้งจบอนุตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณและพระนิพพานเทอญ

Tags : บอกบุญ

view