สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

(ต่อยอด) ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมทำบุญ ถมที่ปรับธรณีสงฆ์

จากกระทู้บอกบุญเดิม

ซึ่งบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมถวาย
ในวันฉลองพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก
 โดยมีคุณ รมิดา รุ่งสิมะกุล 
เป็นผู้ปิดยอดบุญ จำนวน 30,000 บาท
(ถวายในวันฉลองพระมหาเจดีย์) 

ในวันนั้นบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมปัจจัยเพื่อต่อเติมขอบขัณฑ์ทิศบูรพาให้สมบูรณ์
(ใส่บาตรทองคำ)
ซึ่งอาจารย์ได้โอนปัจจัยดังกล่าว 
จำนวน 45,000 บาท 
ให้พระอาจารย์ประวิทย์
ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 

และในวันที่ 14 เมษายน 2555
ได้โอนเงินจำนวน 60,000 บาท
เพื่อต่อขอบขัณฑ์ ทางทิศใต้
ให้เขตขัณฑสีมาสมบูรณ์
ซึ่งในครั้งนี้ มี คุณธนกร ไตรรัตน์
 เป็นผู้นำบุญ 10,000 บาท
คุณจตุพร เอี่ยมสอาด
 เป็นผู้นำบุญ 10,000 บาท
อาจารย์ปิดยอดบุญ 40,000 บาท


จึงขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมต่อยอดบุญ
ถมที่ปรับธรณีสงฆ์ 
ยกฐานแผ่นดินเป็นพุทธบูชา
และสมทบบุญสร้างขอบขัณฑ์ทิศทักษิณ
ให้เขตขัณฑสีมาสมบูรณ์

บริเวณเขตขัณฑสีมา ณ พรหมโลการาม วัดเขาน้ำจั้น

เจ้าภาพ 10 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท
รวมมูลค่า 20,000 บาท

ซึ่งเป็นปัจจัยค่าดินถมและปรับผิวดิน
10,500 บาท
 (อาจารย์ได้โอนไปแล้วเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2555)
ปัจจัยที่เกินมาจะนำไปสมทบบุญกับอาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐาน
"ขอทุกย่างก้าวบนแผ่นพื้นเมทนีดล จงมั่นคง 
งามสง่า และเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติ
 ตราบสิ้นลมหายใจเทอญฯ สาธุ"

บุญมิตรท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งชื่อที่ฤดี นำปัจจัยใส่ซอง เขียนชื่อ-นามสกุล สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น

view