สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นผู้นำบุญสร้าง "พระพุทธเมตตา"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
เป็นผู้นำบุญสร้าง

 "พระพุทธเมตตา"
ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว
(สร้างจากไฟเบอร์)
มูลค่า องค์ละ 190,000 บาท
สร้างทั้งหมด ๓ องค์
เป็นองค์สีทองทั้งองค์ ๒ องค์
องค์พระสีขาว จีวรสีทอง 1 องค์

บ. พรหมศร ร่วมบุญ  150,000 บาท

อาจารย์ นำบุญ องค์ละ 50,000 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 50,000 บาท
และบุญมิตรทุกท่านร่วมบุญ องค์ละ 40,000 บาท

รายนามผู้นำบุญ
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน 150,000 บาท
คุณสุธิดา สมประกิจ 60,000 บาท
คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล 50,000 บาท
คุณธนกร ไตรรัตน์ 50,000 บาท

คาดว่าจะนำไปถวายให้แด่ 
1.วัดพระพุทธบาท๔รอย
2. วัดพระพุทธฉาย
3. โรงเรียนสอนปฏิบัติธรรมในเครือของวัดมหาโพธิธรรม
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

คำอธิษฐานสร้างพระ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธเมตตา ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นผู้นำบุญ แจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view