สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง "สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศ โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา
รัตนจันทราวิเชียรมาศ
โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย"

องค์จริงจะมีฐานรับองค์พระ

คุณพ่อวิเชียร สมประกิจ
เป็นผู้นำบุญหลัก

และขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมเป็นผู้นำบุญ

"พญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร"
สีขาวทอง ขนาด 16"
(ปรับเพิ่มขนาดจาก 14" เป็น 16")
คู่ละ 120,000 บาท
ผู้นำบุญ
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน
และ
คุณสุธิดา สมประกิจ


ฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์ 
สีขาวทอง
มูลค่า 19,000 บาท
ผู้นำบุญ
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน
และ
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

ได้เคยบอกบุญไว้แล้ว
แต่มีการปรับเปลี่ยนขนาดและราคาค่ะ

โต๊ะหมู่บูชา
ไม้สัก ทำสีขาว ปิดทองคำแท้
พร้อมโต๊ะกราบ
มูลค่า 30,000 บาท
ผู้นำบุญ
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน

ป้ายสักการะ
มูลค่า 27,500 บาท
ผู้นำบุญ
อาจารย์ประทีป ยอดวศิน
และ
คุณสุธิดา สมประกิจ
และ
คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล
เถลิงพุทธบารมีสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ
นำไปถวายให้แด่ มูลนิธิโพธิวัณณา
 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ค. 55
(บุญมิตรพร้อมกันใส่เสื้อสีเหลือง
ตราสัญลักษณ์พรหมโลก)

ผู้นำบุญจะเป็นผู้ยกถวายในวันงาน

คุณพ่อวิเชียร เป็นผู้จัดหาทั้งหมด
ปัจจัยที่ผู้นำบุญและบุญมิตรทุกท่านได้ร่วมสมทบบุญมา
จะสมทบมอบให้กับคุณพ่อวิเชียรค่ะ)
บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นผู้นำบุญแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยของผู้นำบุญและผู้ร่วมบุญ ใส่ซองเขียนชื่อ สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานสร้างพระ

ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดารัตนจันทราวิเชียรมาศ

โพธิอาสน์วัณณาสมาศัย “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” 

ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก 

เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง 

ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม

 และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง 

หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานถวายสุวรรณฉัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้า

เจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ 

เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ


คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์เีสียงสวรรค์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์ 

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง

เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ 

ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น

เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน

ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน 

ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน 

สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ

คำอธิษฐานถวายโต๊ะหมู่บูชา

ขออานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะหมู่บูชา ขอให้เจริญในลาภ

 ยศ สรรเสริญ ยิ่งๆขึ้นไป และเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่หมู่ชนทั้งปวงเทอญ

คำอธิษฐานสร้างป้ายสักการะ

ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ 

ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู

 อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พรเป็นนิตย์เทอญ

Tags : บอกบุญ  สร้างพระ

view