สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมต่อเติมกุฎิเจ้าอาวาส วัดพระธาตุวาโย

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่าน
ร่วมต่อเติมกุฎิเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุวาโย

เพื่อใช้ในการเก็บอัฐบริขาร บาตร ไตร และหนังสือเรียนธรรมะ

มูลค่า 50,000 บาท

และสร้างทางเดินรอบกุฏิ

มูลค่า 30,000 บาท

ผู้นำบุญ
อาม่าขาฮุ้ง 10,000 บาท
คุณพ่อวิเชียรและคุณสุธิดา สมประกิจ
10,000 บาท
คุณธนกร ไตรรัตน์และครอบครัว
10,000 บาท
คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน 10,000 บาท
คุณณรงค์ศักดิ์และบุญมิตร 10,000 บาท
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ 10,000 บาท
อาม่ากิมฮุ้งและเจ๊พร 5,000 บาท


วันที่ 8 พ.ค. 55 ได้โอนปัจจัยจำนวน 55,100 บาท ที่ผู้นำบุญบางท่านได้ร่วมบุญสร้างกุฏิมาแล้วไปให้เจ้าอาวาสวัดพระธาตุวาโยค่ะ

และจะนำปัจจัยสร้างทางเดินรอบกุฏิไปถวายให้พระอาจารย์ประวี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุวาโย ในวันถวายพระ 27 พ.ค. 55 ที่มูลนิธิโพธิวัณณาค่ะ

บุญมิตรท่านใดสนใจเป็นผู้นำบุญ แจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ สวดมนต์อธิษฐานจิต ให้อาจารย์ค่ะ

คำอธิษฐานสร้างกุฏิ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างกุฏิ วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

Tags : บอกบุญ  วัดพระธาตุวาโย

view