สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง "อังสะรัตนไพลิน" ถวายแด่ "สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาสินสุขเพชรญาณ รัตนภิบาลจันทบุรี"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง
 "อังสะรัตนไพลิน" 
ถวายแด่
"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาสินสุขเพชรญาณ รัตนภิบาลจันทบุรี"
อังสะรัตนไพลิน คือ ผ้าเพชรสีน้ำเงิน 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 3.00 ม.
ประดับด้วย "พรหมโลกาลัญฉกรภิเษก"

มูลค่า 35,000 บาท

ซึ่งจะนำไปถวายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 นี้ค่ะ

คำถวายผ้าห่มพระ

             อิมัง มะยัง ภันเต ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้ ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง

อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าต่อพระพุทธปฏิมา ณ ที่นี้

  สาธุโน ภันเต ภะคะวา ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดรับ

 เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุข

ประดุจดังเกราะเพชรเก็จแก้วรัตนปราการ

ปกป้องคุ้มครองจากหมู่มารและพาลภัย

เจริญในมรรค ผล นิพพาน ตลอดสิ้นกาลนานเทอ

Tags : บอกบุญ  อังสะรัตนสาฏก

view